Noć u muzeju – Sarajevo

Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS otvorio

je Četvrti festival muzejske pedagogije i odgovornog građanstva „Noć u muzeju“ koji uključuje istraživačke laboratorije i postavljanje improviziranih spavaonica u prostorijama muzeja domaćina- Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.

U programu je ove godine sudjelovalo 302 učenika iz cijele BiH, tako i učenici I. i II. razreda Gimnazije i I. razreda šumarskih tehničara naše škole. Program je počeo 27. ožujka 2019. godine u 18:00 sati u prostorijama Zemaljskog muzeja BiH.

Tokom noći učenici su imali priliku raditi u istraživačkim laboratorijima arheologije, etnologije, entomologije, orintologije i genetičkog inžinjeringa. U ponoć su postavljenje improvizirane spavaonice za učenike i nastavnike.