Djelatnici

V.D. RAVNATELJICE: INES KAIĆ PERVAN

ADMINISTRACIJA:

Tonka Kovčalija, tajnica

Ivana Soldat, računovođa

Emina Zolota, knjižničar

TEHNIČKO OSOBLJE:

Anđelko Deljak, domar-ložač

Angelina Bešlo, spremačica

Branka Prskalo, spremačica

PROFESORI:

Dobrila Mihaljević, kemija

Krešimir Milošević, geografija

Ivica Jozić, povijest

Antun Zolota, politika i gospodarstvo i sociologija

Ilda Halak, njemački jezik

Darija Zečević Paštar, engleski jezik

Kristina Maglica, biologija

Dino Kero, matematika

Marija Periša, hrvatski jezik

Sandra Cvitković, hrvatski jezik

Haris Ćirić, šumarska skupina predmeta

Boris Ljevak, rimokatolički vjeronauk

Muhamed Dragolovčanin, islamski vjeronauk

Srđan Belenzada, pravoslavni vjeronauk

Jure Mamić, informatika

Ivan Milanović, TZK

Andrea Berić, fizika

Melani Strinić, glazbena umjetnost

Ruža Dumančić, hrvatski jezik

Dragan Žulj, likovna umjetnost

Andrea Penjak, latinski jezik

Anđela Koprčina, psihologija

Ivana Mihaljević, filozofija i logika