Školski odbor

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA (od listopada 2021.):

  1. Marija Periša – predsjednica
  2. Bojana Bikić-Vuleta
  3. Danijela Šimunović
  4. Ilda Halak- zamjenik