Vijeće roditelja

Članove vijeća roditelja čine:

  1. Tončo Marjanović, predsjednik
  2. Antonija Kovčalija, zamjenica predsjednika
  3. Biljana Jurić
  4. Sarajka Marinčić
  5. Berka Jurić
  6. Nedeljko Jurić
  7. Darija Zečević Paštar
  8. Nadja Zolota