Vijeće roditelja

Članove vijeća roditelja čine:

GIMNAZIJA:
I.g.- Danijela Šimunović
II. g- Marija Vranješ
III. g- Kristina Lovrić 
IV. g- Tanja Lučić
 
STRUKOVNA:
I. št- Milijana Trivunović
II. št- Rašida Kovačević 
Tatjanja Kopanja/Lončar 
III. št- Ljiljana Piljak 
IV. št- Semira Kačar