Vijeće učenika

Svi su važni u našoj školi i zato pokušavamo pronaći načine kako bi se čuo i glas učenika koji imaju što reći. Svaki razred bira predstavnika u godišnje Vijeće učenika. Predsjednik ravnatelju i pedagogu škole postavljaju pitanja ili iznose prijedloge u ime Vijeća učenika. Sastoji se od predstavnika učenika svakog razrednog odjela. Sastaje se nekoliko puta godišnje (prema potrebi), raspravlja te daje prijedloge o aktivnostima naše škole.
U Vijeće/Savjet učenika učenici/e biraju se isključivo učenike/ce. Ovakva organizacija u školi učenicima pruža priliku da:

* slobodno izražavaju svoje mišljenje
* ostvaraju učenička prava
* zastupaju učenike/ce svoje škole
* ravnopravno razgovaraju i sudjeluju u donošenju odluka sa školskom upravom i Vijećem roditelja
* izgrađuju partnerstvo između učenika i uposlenika škole
* oraganiziraju izvannastavne aktivnosti
* pružaju učenicima informacije o dodatnim aktivnostima (edukacije, seminari, programi, izleti, razmjene učenika itd.)
* postanu članovi organizacije za srednjoškolce (npr. „Asocijacije srednjoškolaca u BiH“)
* budu uključeni u obrazovnu politiku od lokalonog, preko državnog, pa do međunarodnog nivoa.
I, naravno, još mnogo toga.

Članovi Vijeća Učenika su: