Vijeće učenika

Svi su važni u našoj školi i zato pokušavamo pronaći načine kako bi se čuo i glas učenika koji imaju što reći. Svaki razred bira predstavnika u godišnje Vijeće učenika. Predsjednik ravnatelju i pedagogu škole postavljaju pitanja ili iznose prijedloge u ime Vijeća učenika. Sastoji se od predstavnika učenika svakog razrednog odjela. Sastaje se nekoliko puta godišnje (prema potrebi), raspravlja te daje prijedloge o aktivnostima naše škole.
U Vijeće/Savjet učenika učenici/e biraju se isključivo učenike/ce. Ovakva organizacija u školi učenicima pruža priliku da:

* slobodno izražavaju svoje mišljenje
* ostvaraju učenička prava
* zastupaju učenike/ce svoje škole
* ravnopravno razgovaraju i sudjeluju u donošenju odluka sa školskom upravom i Vijećem roditelja
* izgrađuju partnerstvo između učenika i uposlenika škole
* oraganiziraju izvannastavne aktivnosti
* pružaju učenicima informacije o dodatnim aktivnostima (edukacije, seminari, programi, izleti, razmjene učenika itd.)
* postanu članovi organizacije za srednjoškolce (npr. „Asocijacije srednjoškolaca u BiH“)
* budu uključeni u obrazovnu politiku od lokalonog, preko državnog, pa do međunarodnog nivoa.
I, naravno, još mnogo toga.

Članovi Vijeća Učenika su:

1. Lejla Ćirić- predsjednik
2. Lara Lučić
3. Matej Andrić
4. Nikola Jandrić
5. Antonela Vranješ
6. Roberta Vranješ
7. Marijana Marić
8. Anto Šimunović
9. Dario Damjanović
10. Milorad Popović
11. Stefan Ivetić
12. Alojz Čolaković
13. Amir Halak
14. Ivan Grubešić
15. Lara Komšić