Noć u muzeju – Banja Luka

Nakon Sarajeva program „Noć u muzeju“ nastavio se u Banja Luci

u Muzeju suvremene umjetnosti Republike Srpske, gdje su bile organizirane tri istraživačke laboratorije, filmsko večer i improvizirane spavaonice za učenike i nastavnike.

Program je počeo u četvrtak, 4. travnja 2019. godine sa početkom u 18:00 sati. Iz Srednje škole „Tin Ujević“ Glamoč sudjelovalo je devet učenika. Naši učenici sudjelovali su u tri laboratorije na kojima su istraživali o animiranom filmu i piksilaciji, pokretu i plesu, te stvaranju umjetničkih djela od korištenih materijala.

U petak, 5. travnja 2019. godine predstavljeni su rezultati kreativnog rada i umjetničkog stvaranja učenika od prethodnog dana. Program je zaključen dodjelom diploma svim učenicima.