Obavijest za maturante

Termine popravnih ispita, odbrane maturalnih radova i završnih ispita te termine polaganja mature možete pogledati na linku.