KONAČNA RANG LISTA NAKON E-UPISA

Konačno lista učenika nakon e-upisa.
Upis u srednju školu je u četvrtak, 7.7.2022. od 8.00-13.00.
Na upis je potrebno donijeti svjedodžbe o završenom osmom i devetom razredu, rodni list i potvrdu o upisu koju će učenici prethodno preuzeti sa sustava na adresi upisi.sum.ba