Stručna nastava

Učenici prvog razreda šumarskih tehničara dana 3. travnja 2019. godine imali

su stručnu nastavu pod vodstvom profesora Mirka Ubovića.

Sudjelovalo je 15 učenika koji su u toku dana zasadili 20 stabala javora i time uredili dio grada Glamoča.

Sadnice javora osigurala je Šumarija Glamoč koja surađuje sa Srednjom školom „Tin Ujević“ i omogućava učenicima stjecanje stručnog znanja.